Nowa specyfikacja techniczna dla wykładzin homogenicznych.

Zgodnie nową z normą PN EN ISO 10581 „Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.” zobowiązani jesteśmy do zmiany opisu właściwości technicznych naszych homogenicznych wykładzin podłogowych.

Norma PN EN ISO 10581, którą opublikowano we wrześniu 2011 roku, ostatecznie zastąpiła w listopadzie 2015 roku normę PN EN 649, która odnosiła się między innymi do grup ścieralności T, P, M i F. W latach 2011 – 2015 obowiązywały jednocześnie obie normy, aby dać czas na stopniowe wycofanie PN EN 649 na poziomie krajowym. Obecnie PN EN 649 przestała obowiązywać i powoływanie się na nią nie jest już zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego też zaktualizowaliśmy wszystkie nasze karty techniczne i obecnie odnoszą się one jedynie do normy PN EN ISO 10581.

Dlaczego opis parametrów wykładziny wg normy PN EN ISO 10581 jest bardziej dokładny?

 

Klasyfikacja grup ścieralności T, P, M i F podana w normie PN EN 649 została zastąpiona w normie PN EN ISO 10581 przez nową klasyfikację opartą na zawartości spoiwa w produkcie. Na zawartość spoiwa składają się:

  • Polichlorek winylu;
  • Plastyfikatory;
  • Stabilizatory;

Poprzednia metoda badania oparta na badaniu ścieralności była niedokładna i przez to niewiarygodna dla klienta.

Nowa opiera się na składzie produktu, co lepiej definiuje jego rzeczywistą trwałość. Grupy ścieralności powodowały sporo zamieszania na rynku, natomiast nowa klasyfikacja lepiej pomoże Klientom w wyborze odpowiedniego produktu.

 

Kryteria nowej klasyfikacji wykładzin wg normy PN EN ISO 10581 przedstawiają się następująco:

 

TYP WYKŁADZINY MINIMALNA ZAWARTOŚĆ SPOIWA MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ SPOIWA
I > 55%
II 35% 55%
III 25% < 35%

 

W jaki sposób PN EN ISO 10581 odnosi się do starej normy PN EN 649?

Zawartość merytoryczna normy PN EN ISO 10581 jest bardzo podobna do PN EN 649. Jednak w związku z tym,  że właściwościom produktów homogenicznych nadano nowe odniesienia w PN EN ISO 10581 to od tej pory będziemy odwoływać się tylko do odniesień.

Zgodnie z normą PN EN ISO 10581 wykładziny Norma 43, Centra 43 oraz Ultra 43 są zaklasyfikowane do kategorii Typu I, a wykładziny Specjal 43 Plus i Specjal 43 S do Typu II.