Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego paneli LVT Click

Tarkett Polska Sp. z o.o. oddział Jasło realizuje w 2016 roku projekt „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego paneli LVT Click”, nr POIR.01.01.01-00-1287/15.
Przedmiotem projektu są prace rozwojowe mające na celu wdrożenie procesu produkcyjnego Luksusowych Paneli Winylowych Click tzw. LVT, na liniach produkcyjnych Tarkett. W wyniku projektu na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt LVT iD Inspiration Click. Będzie on spełniał wymagania w zakresie niskiej emisji VOC (lotnych związków organicznych) oraz produkcji wolnej od ftalanów.
Projekt zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych celem ostatecznego potwierdzenia parametrów technicznych osiąganych przez nowy wyrób oraz udokumentowania, iż opracowana przez Tarkett technologia jest możliwa do zastosowania w procesie produkcyjnym.
Praca rozwojowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Całkowita wartość projektu wynosi 12.036.197,14 zł. Wartość przyznanego dofinansowania to 4.814.478.86 zł.

ue-banner